Registrovat se Přihlásit se Nákupní košík je prázdný
Vše pro firmy i kutily Změna názvu firmy z AAA Barvy s.r.o. na Colorlak maloobchod s.r.o.

Skrytá navigace – přejdi na:

Katalog

Ředidlo S 6006 4 l

vyrobce

Ke stažení

Popis produktu

Pozor, nelze zasílat přepravní službou Geis.

Do syntetických nátěrových hmot, k ředění olejových a syntetických nátěrových hmot na vzduchu schnoucích (pro nátěr štětcem), není-li v příslušné normě předepsáno ředidlo jiné.

Identifikce nebezpečnosti:
Výrobek je klasifikován jako nebezpečný dle nařízení (ES) č. 1272/2008.
    
Nebezpečí
Pokyny pro bezpečné zacházení a doplňující informace:.
•    H226 - Hořlavá kapalina a páry.
•    H304 - Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
•    H315 - Dráždí kůži.
•    H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
•    H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest.
•    H373 - Může způsobit poškození centrálního nervového systému při prodloužené nebo opakované expozici.
•    H411 - Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
•    H312+H332 - Zdraví škodlivý přio styku s kůži nebo při vdechování.
•    EUH 066 - Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.


Menu

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Přidat dotaz

×

K vyhodnocování návštěvnosti webových stránek a optimalizaci marketingových aktivit využíváme cookies. Použitím webových stránek dáváte souhlas s užitím cookies. Prohlášení o ochraně soukromí